Privacyverklaring

Op mijn website Suus’ Cup of Tea verwerk ik persoonsgegevens. Dit doe ik natuurlijk zo zorgvuldig mogelijk.In deze verklaring zal ik duidelijk maken welke gegevens ik verwerk en met welk doel.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Op mijn blog heb je de mogelijkheid om een reactie achter te laten. Als je dit doet, dan heb ik inzage in de volgende gegevens over jou:

  • naam of pseudoniem
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Website (mits je deze zelf verstrekt)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn blog heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@suuscupoftea.com, dan verwijderen ik deze informatie.

Met welk doel verwerk ik persoonsgegevens
Als je een reactie achter wilt laten, is het nodig om je naam (mag ook een pseudoniem zijn) en je e-mailadres op te geven. In principe doe ik niets met deze gegevens, tenzij het nodig is om contact met je op te nemen.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens
Ik bewaar je persoonsgegevens tot zo lang het artikel waarop je hebt gereageerd online staat.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek deze gegevens niet aan derden tenzij dit wettelijk verplicht is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@suuscupoftea.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@suuscupoftea.com.